درسال ٢٠٠٥ فعاليت خود را در زمينه فروش و بازاريابي در تركيه/استانبول آغاز كرده و بسياري از خانواده هاي اهل اروپا و كشورهاي خاورميانه را صاحب خانه كرده و رضايت آنان را جلب نموده است.

ايزياپ اينشاات در طول ١٨ سال فعاليت خود، بزرگترين شركت در منطقه خود مي باشد.

در سال هاي ٢٠١٢-٢٠١٣-٢٠١٤ در كشور تركيه در امور مالي و سرمايه گذاري در بانكهاي تركيه مقام اول را كسب كرده و در سال ٢٠١٧ جايزه بهترين و موفق ترين شركت را از آن خود كرد.

خدمات ما

  • مشترياني كه متقاضي خريد ملك هستند، با سرويس رايگان از فرودگاه تا هتل يا محل اقامتشان همراهي ميكنيم.
  • بازديد پروژه هايي كه براي خريد در نظر گرفته شده به همراه كاركنان و سرويس رايگان
  • پروسه ثبت سند رسمي ملك پسنديده شده توسط خريدار، فرايند انتقال پول و انتقال سند به همراه كادر متخصصمان
  • بعد از فروش، پيگيري فرايند جابه جايي و آبونمان
  • پيگيري فرايند شهروندي توسط وكيل شركت
  • ايجاد تغييرات مورد نظر شما در ملك خريداري شده توسط معماران داخلي ما
  • راهنمايي كردن مشتريان متقاضي براي خريد وسايل داخل منزل و معرفي شركتهايي كه با آنها همكاري مي كنيم